Quốc phòng - An ninh

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới.

02/10/2021 06:45 48 lượt xem

 

Thực hiện công tác phối hợp trong tuần tra song phương trên tuyến biên giới theo 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ngày 30/9, Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ cùng Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố, Trung Quốc đã tổ chức tuần tra, kiểm soát song phương trên tuyến biên giới nhằm kiểm tra tình hình đường biên, cột mốc.

 

Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới.
Đồn biên phòng Nghĩa Thuận và Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố, Trung Quốc hội ý sau buổi tuần tra song phương

Thực hiện kế hoạch tuần tra song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ cùng Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố, Trung Quốc đã đi tuần tra song phương từ mốc 318 đến mốc 319 biên giới Việt – Trung với nội dung: 02 bên giám sát việc thực thi pháp luật trên tuyến biên giới; Kiểm tra hiện trạng, tình hình đường biên, mốc giới; Tuần tra tại các điểm biên giới 02 bên có nhận thức khác nhau; Vấn đề công dân 02 bên vượt biên trái phép. Qua quá trình tuần tra, kiểm soát song phương tại các mốc biên giới trên của lực lượng biên phòng ĐBP Nghĩa Thuận và Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố, Trung Quốc kết quả không phát hiện các hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, tình hình, hiện trạng đường biên, mốc giới Việt- Trung được giữ nguyên.

Có thể nói, công tác tuần tra song phương được Đồn biên phòng Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ cùng Đồn Công an Biên cảnh Bát Bố, Trung Quốc đã, đang và luôn thực hiện theo đúng quy định về 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Trong thời gian tới lực lượng 02 nước sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong tuần tra liên hợp để kịp thời phòng, chống tội phạm và giám sát việc thực thi pháp luật trên tuyến biên giới Việt- Trung. Qua đó tạo tình đoàn kết, hữu nghị, an toàn hợp tác để cùng phát triển.

Hoàng Chính

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập