Tin địa phương

Xã Quyết Tiến thực hiện tốt công tác Tư pháp - Hộ tịch.

23/09/2021 15:13 24 lượt xem

Công tác Tư pháp – Hộ tịch, Hộ khẩu là một bộ phận quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về dân cư cũng như thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân. Những năm qua, UBND xã Quyết Tiến đã chú trọng thực hiện tốt công tác tư pháp – hộ tịch, hộ khẩu cho người dân trên địa bàn xã.

Xã Quyết Tiến thực hiện tốt công tác Tư pháp -  Hộ tịch.
Xã Quyết Tiến chú trọng thục hiện tốt công tác tư pháp hộ tịch

Để bảo đảm quyền lợi của người dân, trong thời gian qua xã Quyết Tiến đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định mới về thủ tục đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, các quy phạm văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân của mình như: Đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân…Đồng thời, UBND xã đã chỉ đạo các ngành làm tốt công tác tuyên truyền về hộ tịch, hộ khẩu thông qua các buổi họp ở xã, thôn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn thể, nên người dân trong xã hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Cán bộ ở bộ phận một cửa có thái độ niềm nở, hướng dẫn, giúp đỡ bà con nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ, sự hài lòng của người dân.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện tiếp nhận và xử lý trên 800 hồ sơ, trong đó, lĩnh vực hành chính tư pháp – hộ tịch là 410 hồ sơ, trong đó đăng ký khai sinh cho hơn 130 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 33 cặp, cấp bản sao từ sổ gốc là 115 trường hợp, thay đổi hộ tịch là 29 trường hợp… Công tác cải cách hành chính Nhà nước, cơ chế một cửa hoạt động có hiệu quả cao. Thủ tục hành chính công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng cao. Ngoài ra, xã cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Từ đó, giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn cho người dân, giúp người dân giảm thời gian đến giao dịch. 

Thời gian tới, UBND xã Quyết Tiến sẽ tiếp tục chỉ đạo bộ phận một cửa tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức; hướng tới loại bỏ thái độ nhũng nhiễu nhân dân từ đội ngũ cán bộ công chức ở bộ phận một cửa; nâng cao trình độ nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ công chức xã./.

Đỗ Hà

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập