Thứ ba, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2020

Phòng LĐTB&XH

Phòng LĐTB & XH

27/07/2017 15:41

1. Bà Lê Thị Thủy, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện

Sđt: 0977.804.918

Mail: ltthuyldtbxh.qba@hagiang.gov.vn


2. Ông Hoàng Văn Dương, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện

Mail: hvduong.qba@hagiang.gov.vn