Thứ tư, Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020

Thường trực UBND huyện

Thường trực UBND

16/12/2014 09:06

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân huyện thực hiện quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, Ủy ban nhân dân huyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy.

Đ/c: Sèn Thăng Long - Phó chủ tịch UBND huyện

Sđt: 0914347454

Địa chỉ mail: stlong.qba@hagiang.gov.vn

 
Đ/c: Hạng Dương Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0946 235 235
Địa chỉ Mail: hdthanh.qba@hagiang.gov.vn